Cadbury Research Library, University of Birmingham

Püha Koraan

Koraan (“Quran”) on nimi, mille Jumal ise andis raamatule, mille ta ilmutas Pühale islami Prohvetile, ja mis sisaldab lõplikud seadused  inimkonnale. Sõna “Koraan” tähendab: “ raamat, mida peab lugema”. Koraan on tõepoolest kõige laialdasemalt loetav raamat maailmas. See sõna tähendab samuti raamatut või läkitust, mis on mõeldud edasiandmiseks kõigile rahvastele. Koraan on ainuke ilmutatud raamat, mille sisu või läkitus on ilma igasuguste kitsendusteta, kuna kõik teised raamatud on mõeldud teatud eri ajastutele ja teatud eri rahvastele. Koraan on mõeldud kõigile ajastutele ja kõigile rahvastele (34:29).

Igal püha Koraani salmil on lihtne ja selge tähendus, ja mingile arusaamisele selle üllast eesmärgist jõuab ka võhik juba selle tõlke esimesel lugemisel. Lisaks peab ütlema, et iga salm on osa ainulaadsest terviklikust süsteemist, mille arvukad eri kanalid sisaldavad palju enam või vähem varjatud tähendusi. Nende kanalite kaudu on iga salmi sisu vahetus seoses eelnevate ja järgnevate salmide ja peatükkidega, nagu paljudest kanalitest koosnev kommunikatsiooni-süsteem.

Lugege Valimik Püha Koraani Salme

Me on tehtud püha Koraani salmidest valimik teemade järgi, et tutvustada mõningaid islami põhiõpetusi nendele lugejatele, kellel ei ole – või on ainult väheseid – teadmisi islamist. 

Lugege need Koraani Salme siin.

Valimik Püha Prohveti Ütlusi

Siin on esitatud lühike valimik „Hadith’ist“, s.t. pärimuste kogumikust Püha Prohveti (saw) elu, tegude ja ütluste kohta. 

Lugege Valimik Püha Prohveti Ütlusi siin

Islam
Sõna „Islam“ on tuletatud juursõnast سلم „Salama“, mis otsetõlkes tähendab rahu ja kuulekust. Sõna „Islam“ võib tõlkida kui: „Rahuleidmine täielikus kuuletumises Allahile“.
Lugege veel Islami kohta siin

Püha Prohvet Muhammad ﷺ
Islami Püha Prohvet (saw) sündis Mekkas augustis 570. a. Talle pandi nimeks Mohammad, mis tähendab: “see, keda kiidetakse”. Kui prohvet oli üle 30 a. vana, hakkas Jumala armastus temas ikka enam ja enam maad võtma. 
Lugege veel Islami kohta siin


 

Moslemid, kes usuvad Messiat ja Imaam Mahdit,

Hazrat Mirza Ghulam Ahmadi Qadianist (as)