Moslemid, kes usuvad Messiat ja Imaam Mahdit,

Hazrat Mirza Ghulam Ahmadi Qadianist (as)

Islam

Sõna “Islam” on tuletatud juursõnast سلم “Salama”, mis otsetõlkes tähendab rahu ja kuulekust. Sõna “Islam” võib tõlkida kui: “Rahu leidmine täielikus kuuletumises Allahile”.

Islami religioon rajati prohvet Muhamedi (saw) poolt rohkem kui 1400 aasta eest Araabias. Prohvet Muhamed (saw) sai Allahilt (Jumalalt) ilmutuse, milles talle öeldi, et Islam on inimkonna viimane ja täiuslik Religioon. Islami järgijaid kutsutakse  moslemiteks.

Moslemid usuvad mitte ainult islamit, vaid nad usuvad, et kõik religioonid pärinevad Allahilt ja on hiljem õigelt teelt kõrvale kaldunud. Ja moslemid usuvad ja austavad sadu prohveteid, nagu Aadam (as), Aabraham (as), Jeesus (as) ning isegi neid, kelle nime ei teata. Moslemid usuvad ka pühasid raamatuid nagu Piibel ja Toora.

Islami Püha raamat on Püha Koraan, mille Allah ilmutas prohvet Muhamedile (saw). See on täielike juhtnööride allikas. Selle õpetused on kooskõlas inimloomusega. Islam on religioon, ilmutati kogu inimkonnale kõigi tulevaste aegade jaoks.

Islamis on viis põhimõtet:

1. Shahadah (Usutunnistus)

See on tunnistamine inimese usust Allahi ainsusesse ja prohvet Muhamedi (saw) tunnistamisest Allahi prohvetina. Selle usutunnistuse tähendus on: Ma tunnistan, et ei ole teist väärilist, keda kummardada ja teenida peale Allahi ja ma tunnistan, et Muhamed (saw) on Allahi sõnumitooja.

2. Palvest kinni pidamine:

Palvetamine on islami viiest tugisambast teine, esimese olles usk ühte Jumalasse. Palvetamine on inimesel kõige tõhusam viis, kuidas saada osadusse oma Loojaga, temale ligi tulla ja tugevdada seda osadust. See on dünaamiline nähe: Jumal kuuleb palvet ja vastab sellele.

3. Paastumine:

Jumal käseb paastuda ramadaani kuul iga päev koidust päikseloojanguni. See on distsipliin, mis soodustab õiglast elu ja mis kergendab otsijal jõuda vaimses elus kõrgemale. Paastuja tajub kõike Jumala heldust ja niisiis aitab paast tal neid Jumala heldeid andeid headtegevalt kasutada.

4. Zakaati maksmine:

Kapitalimaks, mida püha Koraan ette näeb, näitab oma otstarvet juba oma nimetuses: “Zakaat”. See sõna tähendab: “midagi, mis puhastab, soodustab, hoolitseb”. Kui võtta inimese varandusest see, mis kuulub ühiskonnale, siis on ülejäänud osa “puhastatud” nende jaoks, kellel on õigus seda kasutada. Ja kui kasutada kogutud raha ühiskonna heaks,  soodustatakse sellega ühiskonna heaolu. Zakaat on islami kolmas tugisammas ja see asjaolu näitab, kui tähtis koht on islami õpetuses vastutusel oma kaasinimeste eest.

5. Palverännak Allahi majja.

Allah nõuab kõigilt moslemitelt kord elus palverännakut Mekasse – kui neil on see majanduslikult võimalik ja kui teekond on ohutu. Palverännaku sihtpunktiks on “Kaaba”, mis Koraani järgi on esimene Jumala kummardamiseks ehitatud hoone. Palverännaku eesmärgiks on anda moslemitele sügav tunnetus oma kuuluvusest rahvusvahelisse vendlusesse, ja teha teatud rituaallide abil palveränduritele selgeks, et Jumal peab olema nende elus kesksel kohal.


Seostuv

Islam–Rahu ja kaastundlikkuse religioon
Kõne, mille esitas Tema Pühadus, Mirza Masroor Ahmad, kaliif Masih V aba

Püha Prohvet Muhamedi ﷺ ja karikatuurid
Kuidas õigetest islamistlikest moodustest ja vahenditest karikatuurile reageerimisel.