Moslemid, kes usuvad Messiat ja Imaam Mahdit,

Hazrat Mirza Ghulam Ahmadi Qadianist (as)

Ahmadiyya Moslemite Jamaat

Meie moto: “Armust kõigile, vihkamist mitte kellelegi”

Ahmadiyya Moslemite kogudus on dünaamiline, kiiresti arenev rahvusvaheline Islamiusu taassünnipõhine liikumine. See asutati aastal 1889 ja nüüdseks on see levinud juba enam kui 200 riigis ja koguduse liikmeskond ulatub üle kümne miljoni inimese. Koguduse peakontor asub hetkel Suurbritannias.

Ahmadiyya Moslemite kogudus on ainus Islamiusuliste organisatsioon, kes usub, et kaua oodatud Messias on saabunud Qadiani Mirza Ghulam Ahmad’i (as) (1835-1908) näol. Ahmad väitis, et teda võib nimetada Naatsareti Jeesuse (as) metafooriliseks teiseks tulemiseks ja suureks juhiks, kelle saabumist oli ennustanud Islami prohvet, Muhammad (saw). Ahmadiyya Moslemite Kogudus usub, et Jumal saatis Ahmad’i (as), nagu ka Jeesuse (as), et lõpetada ususõjad ja verevalamine ning taastada moraalitunne, õiglus ja rahu. Ahmad’i (as) saabumine tõi kaasa enneolematu Islamiusu taassünni ajastu. Ta vabastas Islamiusulised fanaatilistest uskumustest ja tavadest, samal ajal jõuliselt Islami õigeid ja pühasid tõdesid kuulutades. Ta tõi esile ka pühakute ja usuloojate Zoroaster’i (as), Abraham’i (as), Moosese (as), Jeesuse (as), Krishna (as), Buddha (as), Confuciuse (as), Lao Tzu ja Guru Nanak’i õpetussõnad ning selgitas, et need kõik õpetussõnad koonduvad kokku tõelise islamiusu alla.

Ahmadiyya Moslemite koguduse on juhtiv Islamiusuliste organisatsioon selle poolest, et nad kategooriliselt põlgavad terrorismi mis tahes kujul. Ahmad (as) rõhutas, et agressiivsel jihadil Islamiusus kohta ei ole. Selle asemel õpetas ta Islami kaitseks oma järgijaid praktiseerima rahulikku ja vägivallast võõrdunud jihadi. Sel teemal on Ahmad (as) kirjutanud üle 80 raamatu ja kümne tuhande kirja, pidanud sadu loenguid ja algatanud hulga avalikke debatte. Tema kaljukindel ja ratsionaalne Islamiusu kaitsmine lõi paigast tavapärase Moslemite mõttemaailma. Et taaselustada see Islamiusk, kuulutab Ahmadiyya Moslemite kogudus Ahmad’i (as) modernseid ja vaoshoitud õpetussõnu, hoolimata osade moslemikultuuride kibedast vastuseisust.

Väärib mainimist, et see on ainuke Islami organisatsioon, kes toetab mošee ja valitsuse eraldi hoidmist. Üle saja aasta tagasi õpetas Ahmad (as) oma järgijaid, et oma valitsust ja usku tuleb võrdselt toetada, olles ühteaegu nii hea kodanik, kui ka hingelt puhas. Ta manitses inimesi ettevaatlikkusele, et Koraani püha sõna valesti ei tõlgendataks ja Islami seaduseid valel moel ei kasutataks. Samuti näitas ta korduvalt välja muret Jumala poolt loodud elusolendite õiguste kaitsmise suhtes. Tänapäevani toetavad Ahmadiyya Moslemid inimõiguste säilitamist ning usuliste ja muude vähemuste kaitsmist. Ahmad’i(as) sõna toetab suuresti naisterahvaste harimist ja võimuorganitesse kaasamist. Ahmadiyya Moslemid on ühed kõige seaduskuulekamad, haritumad ja tegusamad Moslemid kogu maailmas.

Ahmadiyya esindusi on terves Lääne- ja Ida-Aafrikas, Singapuris, Indoneesias, Jaapanis, Filipiinidel, Malaisias, Ameerika Ühendriikides, Suurbritannias, Hollandis, Saksamaal, Šveitsis, Hispaanias, Taanis, Rootsis ja Mauritiusel. Ahmadiyya Jama’at’e on 120 maailma riigis.