Moslemid, kes usuvad Messiat ja Imaam Mahdit,

Hazrat Mirza Ghulam Ahmadi Qadianist (as)

Toimetaja märkus

Sellel veebilehel kasutakse järgmisi lühendeid jäneil on järgnev tähendus:

SAW või S: صلی الله علیه و سلم Sallallahu ‘Alaihi Wasallam

     Tähendab: “Allahi radu ja õnnistused olgu tema üle”. See lisatakse Püha Prohvet Muhamedil nime järele.

 

AS: علیه السلام Alaihissalam

     Tähendab: “Rahu Temale”. See lisatakse teiste Prohvetite nime järele, peale Prohvet Muhamedi (saw). Nagu Jeesus (as), Mooses (as), Abraham (as).

 

RA: رضی الله عنه Radi Allahu ‘anhu

     Tähendab: “Allah olgu temaga rahul”. See kirjutatakse Püha Prohvet Muhamedi (saw) või tõotatud Messia (as) kaaslaste nime järele.

 

RH: رحمه الله تعالیٰ Rahimahullahu Ta‘ala

     Tähendab: “Allah valagu oma halastust tema peale.”. See lisatakse nende lahkunund vagade moslemite nime järgi. kes ei olnud Püha Prohvet Muhamedi (saw) või tõotatud Messias (as) kaaslased.

 

ABA või ATBA: ایده الله تعالیٰ Ayyadahullahu Ta‘ala

     Tähendab: “Kõigeväeline Allah aidaku teda oma võimsa väega.”. See lisatakse praeguse Ahmadiyya Moslemikoguduse juhi Hadrat Mirza Masroor Ahmad, Khalifa-tul-Masih’i (aba) nime järel.