Moslemid, kes usuvad Messiat ja Imaam Mahdit,

Hazrat Mirza Ghulam Ahmadi Qadianist (as)

Ahmadiyya moslemikoguduse Kaliifid

Hadhrat Maulana Nuur-ud-Din (rs) Khalifat-ul-Masih I
Elas 1841 – 1914

Tõotatud Messia, rahu olgu temaga, esimene kaliif oli Hadhrat Maulana Nur-ud-Din. Ta sündis 1841. aastal Punjabi osariigis (nüüdseks Pakistanis) Bhera külas. Ta õppis India parimates keskustes islamistlikke teadusi, meditsiini ja klassikalisi keeli (araabia, pärsia). Ta tegi ka palverännakuid islami pühadesse paikadesse ja jäi sinna mõneks aastaks, et teadustesse süveneda. Ta sai Indias kuulsaks andeka arstina ja määrati Kašmiiri Maharaja isiklikuks arstiks. Temast sai koguduse asutaja usaldusisik ja lähim sõber. Pärast tema surma valiti ta tema esimesks järglaseks (kaliifiks). Tema juhtimise all sulandus kalifaat kui liikmete vaimuliku juhtimise institutsioon kindlalt kogudusse. Ta suri 1914 Qadianis ja maeti seal “taevalikule kalmistule”. Ta oli kuulus oma erakordse usu poolest jumalasse. Ta ei nõudnud kunagi midagi inimestelt, vaid esitas oma soovid jumalale, et jumal neile vastaks. Kirikuisa Hadhrat Ahmadi, rahu olgu temaga, luuletuses ütleb ta: kui kena oleks, kui kõik liikmed oleksid sellised nagu Nuur ud-Din.


Hadhrat Mirza Bashir-ud-Din Mahmud Ahmad (rs) Khalifat-ul-Masih II
Elas 1889 – 1965

Ta oli tõotatud messia, rahu olgu temaga, vanim poeg teisest abielust. Ta sündis 1889. aastal Qadianis, Indias. Oma ilmutuses sai Hadhrat Ahmad omale nimeks Musleh Mau’ud, mis tähendab “tõotatud reformaator”. Kõigest 25-aastasena valiti ta teiseks kaliifiks. Tema valitsemisaeg kestis üle 50 aasta. Ta andis kogudusele tema praeguse organisatsioonilise struktuuri. Pärast tagakiusamiste lainet koguduse vastu asutas ta liikumise “tahrik-e-Jadid”, mille kaudu levitati sõnumit islami kohta üle suurema osa maailmast. Ta asutas samuti koguduse abiorganisatsioone nagu “Lajna Imaillah” naiste jaoks ja noorteorganisatsiooni “Khuddam-ul-Ahmadiyya”. Tema mure koguduseliikmete arenemise pärast viis ta algatusgrupi “Waqf-e-Jadid” loomiseni. Koguduse keskuse ümberasumine Qadianist (India) Rabwahi (Pakistan), pärast Indiast eraldumist oli samuti üks tema suuri saavutusi. Ta lahkus meie seast 1965. aastal Rabwahis (Pakistanis).


Hadhrat Mirza Nasir Ahmad (rh) Khalifat-ul-Masih III
Elas 1909 – 1982

Ta oli tõotatud messia, rahu olgu temaga, kolmas kaliif. Ta sündis 1909. aastal ja õppis Ühendkuningriikides. Seejärel pidas ta mitmeid tähtsaid ametikohti koguduses, sealhulgas direktorina kogudusele kuuluvas haridusasutuses “Talim-ul-Islam”. Pärast tema isa Hadhrat Mirza Bashir-ud-Din Mahmood Ahmadi surma valiti ta tõotatud messia, rahu olgu temaga, kolmandaks kaliifiks. Ta keskendas oma tähelepanu humanitaartööle, iseäranis Aafrikas. Tema vanaema Nusrat Jahani järgi nime saanud abiorganisatsioon avas uusi koole ja haiglaid paljudes Aafrika riikides. Ta pani ka nurgakivi esimesele mošeele Hispaanias, Cordobas ja ka Reconquistas. See viimane avati tema järeltulija poolt. Ta andis kogudusele moto, mis sai tuntuks üle maailma, nimelt “Armastust kõigile, vihkamist mitte kellelegi.” 1982. aastal suri ta pärast südameriket Islamabadis, Pakistanis.


Hadhrat Mirza Tahir Ahmad (rh) Khalifat-ul-Masih IV
Elas 1928 – 2003

Ta sündis 18. detsembril 1928 Qadianis, Indias. Pärast kolmanda kaliifi surma valiti ta 10. juunil 1982. neljandaks kaliifiks. Alates 1984. aastast hakati kogudust Pakistanis rängalt taga kiusama ja seetõttu oli ta sunnitud emigreeruma Londonisse. Ta asutas MTA, (moslemite Ahmadiyya televisioon), ülemaailmse ühingu, kes omas satelliittelevisiooni. Samuti tänu tema jõupingutustele rajati humanitaarorganisatsioon “Humanity First”, mis tegeles paljude vaesuse vähendamise projektidega ja andis abi katastroofide all kannatanud riikides. Ta kirjutas mitu raamatut: “Mõrv Allahi nimel”, “Islami vastus tänapäeva teemadel” ja “Absoluutne õiglus, lahkus ja vennalikkus”, mis andsid tunnistust tema sügavaist teadmistest mitte ainult islami, vaid ka paljude erinevate uurimisteemade osas. Oma viimases töös “Ilmutus, mõistuspärasus, teadmised ja tõde” võttis ta kokku ja tõestas religioossete ja teaduslike näidetega, et islamistlikust vaatepunktist ei ole ilmutus ja terve mõistus vastuolus. Pärast pikka haigust suri ta 19. aprillil 2003. aastal Londonis südamerabandusse.


Hadhrat Mirza Masroor Ahmad (atba) Khalifat-ul-Masih V
Sündinud 1950

Ahmadiyya Moslemikogudust juhib praegu tema pühadus Hadhrat Mirza Masroor Ahmad (andku Allah tema kätele jõudu). Sündinud 1950. aastal, õppis ta Pakistanis agronoomiat ja mitmeid muid alasid. Muuhulgas oli ta vastutav paljude koolide eest Aafrikas. Pärast tema tagasitulekut määrati ta koguduse peaks Pakistanis. Pärast neljanda kaliifi surma valiti ta 2003. aasta aprillis tõotatud messia viiendaks järeltulijaks. Tema pühadus on reisinud terves maailmas, et edendada ja propageerida inimkonna teenimist. Ta kohtub regulaarselt presidentide, peaministrite ja teiste riigijuhtidega, parlamendiliikmetega ja riikide suursaadikutega. Tema pühaduse juhtimisel on Ahmadiyya moslemikogudus ehitanud hulgaliselt koole ja haiglaid, mis kujutavad endist kõrgetasemelisi asutusi maailma kaugemates osades. Ja erinevate Ahmadiyya moslemikoguduse kavade kaudu on tema pühadus rahastanud paljude alapriviligeeritud õpilaste haridust ja koolitamist üle maailma, vaatamata nende usutunnistusele. Viienda kaliifi juhtimise all on kogudusega liitunud miljonid järgijad rohkem kui 207 riigis üle maailma.