Moslemid, kes usuvad Messiat ja Imaam Mahdit,

Hazrat Mirza Ghulam Ahmadi Qadianist (as)

Kaliif: Rahu Mees

Ahmadiyya Moslemikogudust juhib praegu tema pühadus Hadhrat Mirza Masroor Ahmad (andku Allah tema kätele jõudu). Sündinud 1950. aastal, õppis ta Pakistanis agronoomiat ja mitmeid muid alasid. Muuhulgas oli ta vastutav paljude koolide eest Aafrikas. Pärast tema tagasitulekut määrati ta koguduse peaks Pakistanis. Pärast neljanda kaliifi surma valiti ta 2003. aasta aprillis tõotatud messia viiendaks järeltulijaks. Tema pühadus on reisinud terves maailmas, et edendada ja propageerida inimkonna teenimist. Ta kohtub regulaarselt presidentide, peaministrite ja teiste riigijuhtidega, parlamendiliikmetega ja riikide suursaadikutega. Tema pühaduse juhtimisel on Ahmadiyya moslemikogudus ehitanud hulgaliselt koole ja haiglaid, mis kujutavad endist kõrgetasemelisi asutusi maailma kaugemates osades. Ja erinevate Ahmadiyya moslemikoguduse kavade kaudu on tema pühadus rahastanud paljude alapriviligeeritud õpilaste haridust ja koolitamist üle maailma, vaatamata nende usutunnistusele. Viienda kaliifi juhtimise all on kogudusega liitunud miljonid järgijad rohkem kui 207 riigis üle maailma.

Hadhrat Mizra Masroor Ahmad valiti ülemaailmse Ahmadiyya moslemite koguduse viiendaks kaliifiks 2003. aastal.

Tema elu on olnud pühendumuse, sihikindluse, palvete ja edu peegeldus. Tema side Jumalaga ajendas teda veenma oma kogudust mitte kunagi unustama Kõigevägevamat ja mitte kunagi meelt heitma. Tema keskendumus palvetele on kõigile nähtav  ning selliste palvete edu viljad annavad tunnistus tema usust.

Tema sümpaatia inimeste vastu viis teda ja tema kogudust teenima inimkonda samas vaimus nagu teenisid varased moslemid vaeseid ja puudust kannatavaid. Tema ohverdav meelsus peegeldab ohverdavat vaimu, mis on lahutamatu Islamist. Tegelikult kogu tema elu ja missioon peegeldab puhast vaimsust, mis on alati ettevaatlik oma vastutustes ja alati valvas Islami, tema Prohveti ja viimaste aegade prohveti austamises.

“Tema Pühadus naaseb sõnaosavalt ja järjekindlalt teemade juurde usust, sallivast armastusest ja mõistmisest teiste uskude järgijate suhtes. Me vajame hädasti sellist moraalset juhtimist ja juhendamist, mida  me Tema Pühadust pakkumas näeme…”
(Lord Avebury Hadhrat Mizra Masroor Ahmadi kohta)