Moslemid, kes usuvad Messiat ja Imaam Mahdit,

Hazrat Mirza Ghulam Ahmadi Qadianist (as)

Tõotatud Messias ja Imaam Mahdi

Aastal 1882 avaldas ta meistriteose “Barahin-e-Ahmadiyya”. Selles esitas ta tõendid islami tõe, püha koraani ja püha prohveti kohta, rahu olgu temaga. Hiljem tegi ta teatavaks, et tema on islamistliku 14. sajandi reformaator. Veel hiljem teatas ta, et jumala läbi on ta oodatud tõotatud messias ja Mahdi. Ta tuletas moslemitele meelde islami algsed väärtused. Nende väärtuste kaotsiminek on moslemite langemise põhjuseks. 1889 asutas Hadhrat Ahmad, rahu olgu temaga, islamistliku reformi kogukonna – Ahmadiyya moslemite Jamaati (koguduse).

10 võtmemomenti tema õpetustes on järgmised:

1.  Islam õpetab peamiselt kahte asja – teenida jumalat ja teenida inimkonda.

2.  Islam keelab vägivalla ja sunduse usuküsimustes. Väide, et kui keegi pöördub ära islamist, tuleb ta hukata, ei ole korrektne ja on vastuolus püha koraani peamiste õpetustega.

3.  Idee, et inimene ei saa enam jumalaga isiklikult suhelda, on vale. Ilmutused on endiselt võimalikud.

4.  Püha koraan ei õpeta midagi mõistusevastast. Terve mõistus ja ilmutused on kooskõlas.

5.  Mõte, et mõned salmid pühas koraanis tühistavad mõne teise salmi, on ekslik kontseptsioon. Püha koraani keelekasutus hõlmab ka metafoore ja kujundeid ning seetõttu ei saa kõike otseselt tõlgendada.

6.  Püha koraan käseb moslemitel olla maal, kus nad elavad, kuulekad nende seadustele ja valitsusele, vaatamata sellele, kas juhid on moslemid või mittemoslemid.

7.  Tänapäeval ei ole enam religioosseid sõdasid. Sõjad islami nimel on keelatud.

8.  Kõik religioonid olid algselt tõesed ja nende asutajad õiglased jumala teenijad ja prohvetid (nagu Buddha, Krišna ja Confucius…).

9.  Kui kõik religioonid hakkaksid üksteist austama, saaks ühiskonnas rahu jalule seada. Konfliktid on tingitud poliitilistest motiividest usuküsimustes, mitte puhtalt religioossetel põhjustel.

10. Jeesus ei tõusnud üles taevasse, nagu paljud Moslemid täna usuvad. Inimisikuna suri ta loomulikku surma ja tema haud on Sri Nagaris, Kašmiiris, Indias.

Tõõtatud messias ja imaam Mahdi
elas 1835-1908.


Seostuv

Mirza Ghulam Ahmad Qadianist
Mirza Ghulam Ahmad Qadianist
Tõotatud Messias Ja Imaam Mahdi (as) (1835-1908)

Ahmadiyya Moslemite Jamaat
Ahmadiyya Moslemite koguduse on dünaamiline, kiiresti arenev rahvusvaheline Islamiusu taassünnipõhine liikumine.